Leden

Enkel betalende leden kunnen de verslagen en activiteiten raadplegen!

Wenst u lid te worden?

Mogen wij u dan vriendelijk vragen het lidgeld ad 300 Euro (750 Euro vanaf 6 schepen) over te willen maken op rekeningnummer BE03 7330 4315 1084 / KREDBEBB
Vergeet zeker niet uw naam te vermelden bij de overschrijving.